Barbara Petri
Warszawa
W l. 80. prowadziła w swoim mieszkaniu skrzynkę kolportażową. Kolportowała prasę podziemną, (m.in.: "TM", "TW", "Wola") oraz książki (m.in. Wyd. Krąg), pocztówki, kalendarzyki, znaczki.
Wersja do druku