Elżbieta Petrajtis O'Neill
Warszawa
Prace kolporterskie i teatralne. W latach 1983-88 współpracowała z Komitetem Helsińskim.
Wersja do druku