Łukasz Perzyna
Warszawa
W l. 1986-89 współredagował pisma i publikował w prasie Regionu Świętokrzyskiego: "Nurt", "Ulotka Świętokrzyska". Napisał przedmowę do "Na Nieludzkiej Ziemi" J. Czapskiego wydanej przez Studencką Of. Wyd. SOWA. Od października 1988 r. członek redakcji dwutygodnika Organizacji Akademickiej KPN - "Orzeł Biały". Zamieszczał artykuły w wydawanej przez KPN "GP".
Wersja do druku