Marek Pernal
Warszawa
Od 1976 r. składał "BI" KOR i "Komunikaty" KOR. W 1978 r. w swoim mieszkaniu drukował wydawnictwa II obiegu; w piwnicy przechowywał publikacje i materiały. Przewoził papier (swoim samochodem). W 1981 r. w Wyd. Krąg wydał książkę dokumentalną "Agresja na Czechosłowację". Jako autor tekstów, opracowań i tłumacz z czeskiego współpracował z "Wezwaniem", "TM" i "Krytyką". W mieszkaniu rodziców na Chomiczówce drukował książkę A. Friszke o procesie KOR. W l. 1981-82 był współzałożycielem i członkiem pierwszej redakcji pisma "Obóz".
Wersja do druku