Ewa Pernal
Warszawa
Składała i drukowała biuletyny TKN i książki. Zaprojektowała m.in. okładkę do książki A. Friszkego o KOR-ze (1983).
Wersja do druku