Dariusz Perec
Łódź
Działalność konspiracyjną jako drukarz rozpoczął w 83 dzięki Józefowi i Pawłowi Bagińskim. Drukował we własnym mieszkaniu czasopismo "Prześwit" (nakład do 3 tys. egzemplarzy) oraz inne wydawnictwa m.in. "Słownik Nowomowy Polskiej". Jesienią 85 aresztowany razem z Jerzym Nagórskim pod zarzutem "rozpowszechniania druku, kolportażu i innej działalności wywołującej niepokój społeczny". Po 40 dniach zwolniony, zastosowano dozór policyjny. Przy przeszukaniu podczas aresztowania milicja skonfiskowała drukarkę, powielacz i wszelkie elementy drukarskie. Rodzinie Dariusza Perenca odebrano pozwolenie na działalność gospodarczą, skonfiskowano pieniądze. W marcu 86 anulowano mu zezwolenie na wyjazdy do krajów Demokracji Ludowej, miał także trudności z uzyskaniem paszportu do Włoch i Szwajcarii na Mistrzostwa Motolotniowe.
Wersja do druku