Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz
Warszawa
Wespół z Mariuszem Nałęcz Nieniewskim, na zlecenie Krzysztofa Markuszewskiego, w latach 1987 - 1988 składała w Otwocku książki i broszury, (m.in. "Mordercy Narodów" Roberta Conquesta), przewoziła i przechowywała materiały poligraficzne. W tych samych latach kolportowała niewielkie ilości prasy, m.in. "Robotnika", "CDN", "Tygodnika Mazowsze" wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Wersja do druku