Andrzej Peciak
Lublin
1985-89 współzałożyciel i uczestnik Funduszu Inicjatyw Społecznych (FIS) - wydawnictwa ,którego nakładem ukazało się kilkanaście książek i 5 serii znaczków poczty "Solidarność". 1986-88 był wykładowcą historii najnowszej w regionalnej Wszechnicy Związkowej. 1988-89 był przedstawicielem Konsorcjum Wydawnictw Niezależnych na Region Środkowo-Wschodni. Zajmował się kolportażem wydawnictw lubelskich i krajowych.
Wersja do druku