Kazimierz Pająk
Sucha Beskidzka
W latach 1986 - 89 współredaktor pisma "Biuletyn Informacyjny Solidarności Suskiej". Kolporter pism "Hutnik", "Mała Polska", "Solidarni" , "Zomorządność", "Przegląd Wiadomości Agencyjnych", "Wolność i Pokój", "Jesteśmy", "KOS", "Kronika Małopolska", "Głos Wolnego Robotnika", "CDN", "Tygodnik Mazowsze", "Paragraf", "Czas Solidarności", "RiS Biuletyn RKW Region Śląsko - Dąbrowski", "Niepodległość", "Opinia Krakowska", "Quo vadis".
Wersja do druku