Joanna Pacewicz
Warszawa
W l. 1982-89 kolportowała wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "TM", "TW", "Wola") wśród pracowników Instytutu Tele i Radiotechnicznego. W l. 1982-86 redagowała, łamała i drukowała pismo "Węzełek", wydawane przez komisje zakładowe "S" głównie instytutów naukowych i w tym środowisku rozprowadzane.
Wersja do druku