Dobrosława Pacewicz
Warszawa
W l. 1982-86 w jej mieszkaniu rozdzielano między łączników pismo "Węzełek", do 1989 r. był tam punkt kolportażowy wydawnictw i prasy (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "TM", "TW", "Wola") dla kolporterów z Instytutu Tele i Radiotechnicznego.
Wersja do druku