Janusz Odziemkowski
Warszawa
Od 1978 r. związany z ROPCiO; do przełomu 1985/86 r. organizował i prowadził spotkania, wykłady, prelekcje samokształceniowe na tematy historyczne, kulturalne i polityczne dla grup młodzieży studenckiej, licealnej, robotników. Pisywał artykuły i recenzje w "Bratniaku" (1979-80) i "Polityce Polskiej" (od 1982 r.). Od 1982 r. do połowy lat 80. wydawał książki (np. wiersze Cz. Miłosza, przedruki opracowań historycznych), nalepki i pocztówki świąteczne i okolicznościowe. W l. 1978-89 zajmował się kolportażem.
Wersja do druku