Bogusław Olszewski
Siedlce
W l. 1981-89 drukował we własnym mieszkaniu (ramki, sitodruk, powielacz białkowy i elektryczny) ulotki, plakaty, nalepki samoprzylepne oraz niezależną prasę ( "Tygodnik Mazowsze", "Metrum" i "Wolna Droga") i książki (publikacje wydawnictw Metrum i im.Grzegorza Przemyka).
Wersja do druku