Tomasz Olko
Siedlce
W 1982r. organizował happening podczas oficjalnego pochodu pierwszomajowego (wypuszczenie żywych wron). W l. 1982-89 drukował "Wiadomości Podlaskie", "Metrum", plakaty, ulotki, wykonywał transparenty, tzw. prasowanki (wykorzystujące metodę nadruku na koszulkach), karty okolicznościowe, nalepki samoprzylepne, itp. Uczestniczył w akcjach ulotkowych, plakatowych, rozsyłaniu materiałów bezdebitowych po domach i malowaniu napisów, organizował i brał udział w kolportażu niezależnej prasy (m.in. "Tygodnik Mazowsze", "Kos", "cdn-GWR", "Metrum", "Gazeta Podlaska") i książek (m.in. publikacje wydawnictw NOWA, Myśl, KOS, WsKos, Metrum) na terenie całego Podlasia oraz w przerzucie gazet, ulotek i wydawnictw drugoobiegowych na teren b. ZSRR przez przejście graniczne w Terespolu - Małaszewiczach; obok polskich (m.in. "Kultura" paryska, "Gazeta Podlaska", ""KOS") były to także wydawnictwa w języku białoruskim i ukraińskim drukowane w Warszawie. Rozpowszechniał publikacje siedleckie ( "Wiadomości Podlaskie", "Gazeta Podlaska", "Metrum") na terenie całego kraju, a także załatwiał ich przerzut na Zachód. W 1983r. w grupie inicjatywnej radia "Solidarność" Siedlce, któremu szefował przez cały okres jego istnienia ( 41 audycji w l. 1984-90). Pomagał również w organizowaniu podziemnego radia w Białej Podlaskiej i Mińsku Mazowieckim (dostarczanie urządzeń technicznych, szkolenia, udostępnianie nagranych audycji). W 1983r. współzałożyciel SKOS (Siedlecki Komitet Oporu Społecznego), w ramach którego organizował niezależne życie kulturalne w Siedlcach ( sprowadzanie przedstawień Teatru Domowego, tzw. kino domowe, ufundowanie stypendium dla młodych aktorów). W l. 1986-89 w redakcji "Gazety Podlaskiej". Autor licznych tekstów, haseł, audycji radiowych oraz wywiadów dla podziemnej prasy i radia. Wielokrotnie represjonowany (internowany, więziony).
Wersja do druku