Anna Oblicka (Chabiera)
Warszawa
Od 1978 r. kolportowała prasę i wydawnictwa niezależne. Od 1982 r. zajmowała się kolportażem "Misia", a w l. 1983-86 "Robotnika".
Wersja do druku