Grzegorz Okruch
Łódź
Od września 1980 przewodniczący Komitetu Strajkowego w swoim zakładzie pracy (Zakłady Transformatorów Radiowych "Zatra"). Przewodniczący Komisji Zakładowej w "Zatrze" i delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze. W latach 1982-1989 przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej w "Zatrze" oraz organizator kolportażu wydawnictw niezależnych w swoim zakładzie pracy. Internowany 13 grudnia 1981, przebywał do marca 1982 w Zakładzie Karnym w Łowiczu. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.
Wersja do druku