Marzena Okońska  
Warszawa
Działaczka oświatowa, związana z pismem "Tu Teraz". W l. 1982-89 kolportowała książki II obiegu oraz publikacje Wyd. Sopłecznego KOS.
Wersja do druku