Andrzej Ogrodnik
Warszawa
Drukarz i kolporter działający w l. 1980-89 w legalnych i podziemnych strukturach "S" w Zakładach Radiowych "Kasprzaka" w Warszawie, drukujący ulotki i "Radiowca" (pismo własne zakładowej "S" w "Kasprzaku" drukowane w l. 1984-90). W domu prowadził punkt kolportażowy, rozprowadzał książki NOWEJ oraz pisma (m.in.: "Wola", "KOS", "CDN-GWR", "TM", "Radiowiec".
Wersja do druku