Hanna Ofrecht
Warszawa
W l. 80. prowadziła w swym mieszkaniu międzyzakładową bazę kolportażu prasy i książek II obiegu na potrzeby MKK. Była współorganizatorką cyklu wykładów dla działaczy zakładowych w kościele św. Anny i w budynku teatru Roma przy ul. Nowogrodzkiej. Współorganizowała wykłady historyczne w mieszkaniach prywatnych. Aresztowana.
Wersja do druku