Andrzej Ofmański
Warszawa
Tuż po 13 grudnia 1981 r. przepisywał na maszynie i kolportował biuletyn zakładowy "S". W l. 1982-89 zajmował się pracami introligatorskimi w Wyd. Myśl, przywoził papier do drukarni, dostarczał wydruki do składania.
Wersja do druku