Lista nazwisk zaczynających się literą N
z miejscowości: Warszawa
Ryszard NachiłoWspółzałożyciel, organizator i współredaktor pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów - "Miś" (Międzyuczelniany Informator Środowiskowy).
...więcej
Wiktor NagórskiUczestnik demonstracji w. 1968 r. pod pomnikiem A. Mickiewicza po ostatnim przedstawieniu "Dziadów". W l. ...więcej
Anna NagyW l. 1981-89 kolportowała w Ośrodku Badań i Rozwoju FSO i przekazywała do FSO wydawnictwa ...więcej
Piotr NaimskiW l. 1977-80 był współzałożycielem miesięcznika "Głos"; jego redaktorem i drukarzem. Współorganizował pracę Wyd. Głos. ...więcej
Zdzisław NajderW 1976 r. (przed Czerwcem '76) założyciel tajnego PPN, autor jego programu (napisanego przy współpracy ...więcej
Jarosław NajmołaPo 13 grudnia 1981 za działalność związkową pozbawiony pracy w Komitecie ds. Radia i Telewizji. ...więcej
Magda NakielskaW l. 1984-89 sporządzała makiety i montaże książek i czasopism, przechowywała i przewoziła wydawnictwa NOWEJ, ...więcej
Jarosław NakielskiPo sierpniu 1980 r. był pracownikiem kolportażu w Regionie Mazowsze; przegrywał kasety dla radiowęzłów. Od ...więcej
Mariusz Nałęcz NieniewskiWespół z Katarzyną Pełczyńską, na zlecenie Krzysztofa Markuszewskiego, w latach 1987 - 1988 składał w ...więcej
Marta NarkiewiczW l. 1983-89 odbierała i przekazywała do dalszego kolportażu, głównie w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Materiałów Elektronicznych ...więcej
Jan NarożniakOd jesieni 1977 r. w redakcji NOWEJ, potem członek kolegium. Woził papier do magazynów i ...więcej
Józef NasiadkaW l. 1982-89 był kolporterem prasy i wydawnictw w FSO. Prowadził bibliotekę wydawnictw II obiegu. ...więcej
Paweł NassalskiDrukarz kilku numerów "BI" KOR, a następnie książek Wyd. Głos (1976-78). U niego w mieszkaniu ...więcej
Zdzisław NatraszewskiOd 1977r. prowadził kolportaż wydawnictw niezależnych. Wykładał w podziemiach kościoła św. Aleksandra i w prywatnych ...więcej
Ewa NawójOd wiosny 1977 r. współpracowała z "BI" KOR. Kolportowała, składała. Pod koniec lat 70. i ...więcej
Grzegorz NawrockiW l. 70. współpracował z "Robotnikiem". Opublikował w "Głosie" reportaże ze strajku w stoczni w ...więcej
Jan NawrotW l. 1982-87, z A. Czają, drukował (także we własnym mieszkaniu) ulotki i książki. W ...więcej
Marcin NawrotW l. 1983-88, z A. Krawczykiem i B. Komorowskim, był współwydawcą i redaktorem kwartalnika "ABC". ...więcej
Anna NehrebeckaW l. 1982-89 występowała, jako aktorka, w spektaklach poetyckich, literacko-historycznych, rocznicowych (często wspólnie z A. ...więcej
Elżbieta Nekanda-TrepkaOd jesieni 1978 r. w jej mieszkaniu składano "BI" KOR, który także kolportowała. Składała książki ...więcej

znalezionych: 53  <<  -  1  2  3  -  >>