Jacek Seweryn Nowak
Łódź
Członek NZS, od 81związany z wydawnictwami NZS-u "Kaktus", Studencką Niezależną Agencją Prasową (SNAP), Centrum Informacji Akademickiej CIA , SNAP-Foto. Redagował i przygotowywał do druku publikacje i druki ulotne. Pomagał w kolportażu rozwożąc bibułę samochodem, oraz przy organizacji spotkań, np. z Jackiem Kuroniem, wystawie fotograficznej w gmachu Matematyki UŁ. Prowadził z Marzeną Rybicką "Audycję Bez Cenzury" (radiowęzeł KIKS). W stanie wojennym udział w ewakuacji powielacza NZS-u (13.12.81), udział w strajku na Wydziale Prawa UŁ, udział w manifestacjach, kolportaż ulotek na Wydziale Mat- Fiz-Chem, organizacja struktury NZS w samorządzie studenckim Mat-Fiz-Chem i Kole Naukowym (po delegalizacji NZS-u), pomoc Leszkowi Owczarkowi. Współpracował z: Olą Barańską, Dorotą Kwaśniewską, Romanem Banaszewskim, Ireneuszem Pieszyńskim, Adamem Grabowskim, Leszkiem Owczarkiem, Ewą Wisniewską.
Wersja do druku