Bolesław Nowak
Lisewo
Działacz "S"RI. W latach 1982 - 89 kolportował prasę i wydawnictwa w środowisku sąsiedzkim, m.in. "Rzeczychłopską". Publikował w latach 1988 - 89 w "Głosie Chłopów" W marcu 1988 przewodniczący Polskiej Partii Chłopskiej, która weszła w marcu 1989 w skład PSL "mikołajczykowskiego".
Wersja do druku