Bernard Nowak
Lublin
W latach 1982-89 drukował (razem z J.A. Rucińskim w domu I.Rucińskiej ) "Informator Regionu Środkowo-Wschodniego" oraz na zlecenia różnych innych wydawnictw prasę,książki, ulotki, znaczki.
Wersja do druku