Adam Eugeniusz Nowaczyk
Łódź
W l. 1982-85 w mieszkaniu Adama i Małgorzaty Nowaczyków mieściła się redakcja i drukarnia "Biuletynu Uniwersytetu Łódzkiego". Oboje brali udział w drukowaniu. W marcu 1968 r. rozpowszechniał w środowisku akademickim nielegalne druki, w tym "Deklarację Ruchu Studenckiego" autorstwa Jakuba Karpińskiego. Aresztowany 28 czerwca 1968 r., więziony 102 dni, skazany na 9 miesięcy z zawieszeniem na 3 lata. Zwolniony z pracy na uczelni (UŁ). Sygnatariusz Listu 101 przeciw zmianom w Konstytucji PRL (1976).
Wersja do druku