Bernard Nowak
Lublin
Prace redakcyjne, drukarskie, kolporterskie w l. 1982-89. Wyd. "Ant 82"; "Informator Regionu Środkowowschodniego"; "WSW Komitywa", "CDN" i "Pomost". W latach osiemdziesiątych przez kilka lat przebywał we Francji współpracując z "Kontaktem" w Paryżu. Organizator i wykonawca udanego przewozu offsetu pociągiem z Lyonu do Lublina.
Wersja do druku