Wieńczysław Nowacki
Bieszczady
Za działalność związkową internowany 13 grudnia 1981, osadzony w Wiśniczu, gdzie przez 21 dni prowadził głodówkę kontynuowaną po przeniesieniu do Załęża oraz w klinice AM w Krakowie po zakończeniu internowania - łącznie 48 dni. Od 1982 działacz Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, wydawca niezależnego pisma "Solidarność Rolników". Aresztowany w grudniu 1983, więziony w Warszawie, gdzie podjął głodówkę (w wyniku przymusowego dokarmiania doznał uszkodzenia przełyku), zwolniony w styczniu 1984. Ponownie aresztowany w październiku 1985 za kolportaż ulotek, po kolejnych głodówkach i pobycie w szpitalu zwolniony w listopadzie 1985, w lipcu 1986 skazany przez sąd w Przeworsku na 1 rok więzienia w zawieszeniu 2 lata. W 1986 przeprowadził się wraz z rodziną w Poznańskie. W 1987 współtwórca Niezależnego Ruchu Ludowego "S", wydawca niezależnego pisma "Wieści".
Wersja do druku