Anna Nagy
Warszawa
W l. 1981-89 kolportowała w Ośrodku Badań i Rozwoju FSO i przekazywała do FSO wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Monter", "Robotnik", "TM", "TW", "Wola", "Wyzwolenie"). Uczestniczka akcji ulotkowych.
Wersja do druku