Paweł Nowacki
Lublin
W 1981 był redaktorem" Biuletynu Informacyjnego WKZ NSZZ Rolników "Solidarność Wiejska" "Informatora WKZ NSZZ RI "Solidarność" i "Dodatku Specjalnego Biuletynu Informacyjnego NSZZ RI "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni". W późniejszym okresie , po 13 XII będąc pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL utrzymywał łączność z "Solidarnością" z Kraśnika Lub. przekazując związkową prasę podziemną i prowadząc skrzynkę kolportażową podziemnego "Informatora Solidarność Region Środkowo-Wschodni"."
Wersja do druku