Jerzy Nowacki
Poznań
Członek KOR, związany z Teatrem Ósmego Dnia, jeden z założycieli SKS-u (Studencki Komitet Samoobrony, 1977), kolportował "Biuletyn Informacyjny" KSS KOR, a także wydawnictwa NOW-ej. Działając w "S" zajmował się m.in. sprawami nauki i oświaty. Internowany. Później drukował i kolportował regionalną i ogólnopolską prasę podziemną, zajmował się m.in. przerzutem sprzętu i materiałów poligraficznych z Francji. Od 1986 we Francji, związany ze Stowarzyszeniem "Kontakt", od połowy 1987 redaktor naczelny miesięcznika "Kontakt". Współpracował z "Video-Kontaktem". Zajmował się przerzutami sprzętu poligraficznego do kraju.
Wersja do druku