Kazimierz Noga
Toruń
Od grudnia 1981 do 1989 r. kolportował prasę i wydawnictw i organizował kolportaż w toruńskich zakładach Elana. Do kwietnia 1983 szef kolportażu w tym zakładzie. W pierwszych latach był szefem kolportażu w zakładach. Aresztowany 19 maja 1982, w czerwcu skazany na rok w zawieszeniu. Na wniosek Rady Pracowniczej w listopadzie 1983 przywrócono go do pracy w Toruńskiej Elanie, lecz dyrekcja zignorowała tę uchwałę. Współorganizator mszy patriotycznych w Toruniu.
Wersja do druku