Rafał Niżankowski
Kraków
Kolporter na terenie Akademii Medycznej w Krakowie pism " Hutnik", "Zomorządność" (1982 - 89), "Biuletynu Informacyjnego NSZZ "S" AM I PSK" (1982).
Wersja do druku