Wiktor Nagórski  
Warszawa
Uczestnik demonstracji w. 1968 r. pod pomnikiem A. Mickiewicza po ostatnim przedstawieniu "Dziadów". W l. 1976-80 w NOWEJ organizator kolportażu. Wspomagał środowisko ZZ FMO w uzyskaniu dostępu do zaplecza drukarskiego podziemia. Współpracował z tygodnikiem "Praworządność" - koordynował stronę techniczną prac wydawniczych i uczestniczył w analizie materiałów dotyczących zabójstw, w których istniało podejrzenia, iż sprawcami mogli być milicjanci. Związany z "TM" - zdobywanie informacji, drukował z H. Wujcem. Od wczesnych lat 60. związany z działalnością młodzieżowych i studenckich środowisk opozycyjnych ("komandosi"). Współpracownik KOR. Internowany. Dwukrotnie aresztowany.
Wersja do druku