Małgorzata Nagórska - Wróblewska
Białystok
W latach 1982 - 89 związana z Biuletynem Informacyjnym "S" Regionu Białystok oraz Białostocką Oficyną Wydawniczą, w których zajmowała się pracami redakcyjnymi oraz kolportażem. Aresztowana w sierpniu 82 r., sądzona w procesie obejmującym 9 osób, zwolniona w styczniu 83 z powodu choroby. W trakcie pobytu w areszcie wyrzucona z pracy w Okręgowym Inspektoracie Inspekcji Nasiennej w Białymstoku. Do 89 uczestniczyła w kolportażu, organizacja spotkań niezależnej kultury, w organizowaniu pomocy osobom ukrywającym się oraz rodzinom internowanych i więzionych.
Wersja do druku