Jerzy Nadolski
Golub - Dobrzyń
W latach 1982 - 89 kolportował, często otrzymywaną od Mirosławy Wronieckiej, prasę i wydawnictwa wśród mieszkańców gminy.
Wersja do druku