Janusz Naklicki
Szczecin
Od 1986 w ramach FMW drukował i kolportował "Lustro" i inne wydawnictwa. Organizator kolportażu, akcji ulotkowych i plakatowych.
Wersja do druku