Waldemar Nakielski
Szczecin
W latach 1982 - 1989 prowadził w swoim mieszkaniu kolportaż szczecińskiej i krajowej prasy i wydawnictw, pozyskiwanych głównie ze środowisk NZS.
Wersja do druku