Jarosław Nakielski
Warszawa
Po sierpniu 1980 r. był pracownikiem kolportażu w Regionie Mazowsze; przegrywał kasety dla radiowęzłów. Od jesieni 1981 r. pracował jako drukarz NOWEJ. Do 1989 r. powielał "TM", drukował książki wydawnictw: Myśl, Most, PoMost. Internowany.
Wersja do druku