Jarosław Najmoła
Warszawa
Po 13 grudnia 1981 za działalność związkową pozbawiony pracy w Komitecie ds. Radia i Telewizji. 1982-89 członek TKZ w KRiT, odpowiedzialny za kolportaż podziemnej prasy i wydawnictw. Zatrzymany 11 września 1986, osadzony w CAŚ w Warszawie, zwolniony następnego dnia na mocy amnestii.
Wersja do druku