Stanisława Nowak - Boroń
Kraków
W latach 1982 - 89 zajmowała się kolportażem wielu pism i ulotek " Solidarności" Regionu Małopolska.
Wersja do druku