Piotr Naimski
Warszawa
W l. 1977-80 był współzałożycielem miesięcznika "Głos"; jego redaktorem i drukarzem. Współorganizował pracę Wyd. Głos. W marcu 1981 r. wyjechał do USA, gdzie założył wydawnictwo Głos Publishing House. Po powrocie, w l. 1984-89, był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika "Głos" i "Wiadomości", a w l. 1988-91 pełnił funkcję dyrektora Wyd. Głos.
Wersja do druku