Dorota Macieja
Warszawa
W l. 1982-83 przewoziła matryce i numery "Woli", brała też udział w transportowaniu sprzętu poligraficznego.
Wersja do druku