Wiesław Maliszewski
Siedlce
W l. 1985-89 uczestniczył w pracach redakcyjnych i kolportował książki Wydawnictwa im. Grzegorza Przemyka. Publikował wiersze w drugim obiegu.
Wersja do druku