Maria Maciaszczyk
Łódź
W stanie wojennym odpowiedzialna za redakcje techniczną "Głosu Łodzi" (83-86) oraz "Prześwitu" i "Arki" (83-89). W l. 1983-89 udział w kolportażu "Tygodnika Mazowsze", książek, ulotek, kart świątecznych - przywożonych z Warszawy. 1983-86 pomoc na rzecz poszkodowanych. 1985 - organizator ogólnopolskich akcji specjalnych na terenie Łodzi, m.in. akcji zbierania pieniędzy na grzywnę w wysokości miliona złotych, na którą skazano ks. Marka Łabudę. W 1983 odmówiono jej paszportu.
Wersja do druku