Sławomir Stanisław Macias
Łódź
Twórca i kolporter ulotek Ruchu "Wolność i Pokój" i druków prawnych wskazujących sposoby uniknięcia poboru do wojska. Współpracował przy redagowaniu i wydawaniu pisma "Przegięcie Pały". Organizował niezależne koncerty, przedstawienia teatralne, happeningi (np. "Czy milicja zatrzyma galopującą inflację" i "Pomóż milicji, pobij się sam"). Współredagował pismo strajkowe "Laki strajk" w czasie wystąpień studenckich w 1988 r. W Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego prowadził szkolenia, jak się zachować w czasie zatrzymania lub nękania. Kilkakrotnie pobity, straszony usunięciem ze szkoły, studiów. Wielokrotnie konfiskowano mu materiały na happeningach.
Wersja do druku