Mariusz Maszkiewicz
Częstochowa
Współzałożyciel i zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Dyskurs” (05.1988 – 11. 1989), autor artykółów. Od 1987 jeden z głównych działaczy Ruchu WiP w Częstochowie. Od 04. 1989 współpracownik Regionalnego Komitetu Obywatelskiego „S”, zastępca kierownika Wojewódzkiego Biura Wyborczego, redaktor „Częstochowskiego Kuriera Wyborczego”.
1986-1989 członek Ruchu Wolność i Pokój. 1986-1987 podczas odbywania służby wojskowej odmówił przyjęcia broni i złożenia przysięgi. Założyciel pierwszych powojennych przedstawicielstw RP na Litwie i Białorusi. 24 03. 2006 aresztowany w Mińsku podczas protestu białoruskiej opozycji, skazany na 15 dni aresztu. Laureat nagrody Fundacji Polcul (1988), Orderu Wielkiego Księcia Gedymina (za zasługi w stosunkach polsko-litewskich – 2000).
Wersja do druku