Barbara Münnich
Warszawa
W l. 1984-85 organizowała kolportaż pism i publikacji Wyd. Słowo, sama też kolportowała ("CDN-GWR", "Głos", "KOS", "Nasze Słowo", "Robotnik", "TM", "Wola"). Aresztowana w 1984 r.
Wersja do druku