Jerzy Maj
Warszawa
Działał w powstałej na przełomie 1980/81 r. Ogólnokrajowej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej (pracownik BN). W kwietniu 1982 r. współzałożył z kilkoma osobami z Komisji (E. Dabertowa, J. Sauk, I. Książek, K. Bielawska, M. Rakowiecka) pismo "OKNO" (anagram od słów Oświata-Kultura-Nauka-Opór) i do 1984 r. był jego redaktorem. Opublikował kilka tekstów w "Woli", "Zeszytach Oświaty Niezależnej" i innych pismach. Współredagował książki, dostarczał różne teksty "z prohibitów" itd.; kolportował "Wolę" w bibliotekach warszawskich, a także publikacje Wyd. Kręg, Rytm, CDN i kilkunastu innych.
Wersja do druku