Sylwester Madziar
Warszawa
W l. 1982-89 organizował i prowadził szeroki kolportaż prasy, wydawnictw, znaczków i kaset. Uczestniczył w akcjach ulotkowych. Sporadycznie drukował i organizował lokale na druk.
Wersja do druku