Andrzej Machalski
Warszawa
Na początku stanu wojennego wydał dwa numery "Głosu Wolnego Hutnika", potem redagował "Głos Wolnego Robotnika"; następnie "CDN-GWR". Od lipca do sierpnia 1982 r. redagował, nagrywał i nadawał audycje Radia "S". Jest także autorem artykułów publikowanych na łamach "CDN-GWR" oraz wydawcą "Niezależnej Encyklopedii Powszechnej" (1986). Był inspiratorem ruchu Towarzystw Gospodarczych. Więziony.
Wersja do druku